O nas

Halszka Witkowska

( ur. 1989 w Warszawie ) Absolwentka studiów drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo Uniwersytetu Warszawskiego. Na wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego obroniła pracę doktorską dotyczącą listów pożegnalnych. Od 2016 roku na tym samym wydziale prowadzi również zajęcia dotyczące suicydologii cieszące wielką popularnością wśród studentów. 

Jest jednym z członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. W 2018 roku, wraz z pomocą czwórki studentów uczęszczających na jej zajęcia: Sebastiana Różyckiego, Pauliny Durakiewicz, Zuzanny Kiwerskiej oraz Dominiki Filipowicz rozpoczęła działalność na skalę ogólnopolską na rzecz rozwoju suicydologii oraz upowszechniania wiedzy na temat profilaktyki samobójstw. W tym celu, wraz z wymienioną grupą stworzyła ogólnopolska kampanię społeczną Życie warte jest rozmowy mającą na celu propagowanie profilaktyki samobójstw w obrębie polskiego społeczeństwa. Jest także organizatorką serii ogólnopolskich konferencji naukowych „Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze” odbywających się cyklicznie na wydziale Artes Liberales UW.

Należy do grupy pracującej nad międzynarodowym grantem pt. E-Life Long Learning in Prevention of Suicide in Europe w programie ERASMUS +.

Jest prezesem oraz współtwórcom naukowego koła suicydologicznego „SKoN” powstałego na wydziale Artes Liberales w 2019 roku, a także redaktorem Biuletynu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Przewodniczy także sekcji ds. Kultury w Polskim Towarzystwie Suicydologicznym. W 2018 roku uzyskała certyfikat Suicydologa. Jest członkiem Zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia


Jolanta Palma

Suicydolog i nauczycielka języka polskiego, absolwentka studiów podyplomowych Poradnictwo Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, od 2010 r. członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego ( przewodnicząca Komisji ds. Interwencji w Kryzysie Suicydalnym), członek Zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia, wolontariuszka w Fundacji Pogotowie Kryzysowe, współorganizatorka Kampanii Życie warte jest rozmowy, członek grupy pracującej w  międzynarodowym projekcie ELLIPSE (E-Life Long Learning in Prevention of Suicide in Europe).


Daria Biechowska

Psycholog, specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego; zajmuje się profilaktyką i promocją zdrowia psychicznego, zachowaniami samobójczymi oraz epidemiologią zaburzeń psychicznych . Adiunkt i kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Autorka licznych artykułów naukowych poświęconych zagadnieniom zdrowia psychicznego. Członek zespołu roboczego do spraw prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego, sekretarz Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego . Redaktor działu Psychologia kliniczna w czasopiśmie naukowym Postępy Psychiatrii i Neurologii oraz sekretarz redakcji czasopisma Suicydologia.


Paulina Durakiewicz

Studentka drugiego roku studiów licencjackich na wydziale Artes Liberales. 

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.  W 2018 roku wraz z Halszką Witkowską oraz Zuzanną Kiwerską, Sebastianem Różyckim i Dominiką Filipowicz rozpoczęła działalność na rzecz detabuizacji problemu samobójstw. Wraz z wymienioną grupą odpowiada za stworzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej Życie warte jest rozmowy, mającej na celu propagowanie profilaktyki samobójstw w obrębie polskiego społeczeństwa oraz ogólnopolskiej konferencji naukowej Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze odbywającej się cyklicznie na wydziale Artes Liberales.

Należy do grupy pracującej nad międzynarodowym grantem pt. E-Life Long Learning in Prevention of Suicide in Europe.

Jest jednym z członków założycieli naukowego koła suicydologicznego „SKoN” powstałego na wydziale Artes Liberales w 2019 roku.


Dominika Filipowicz

(ur. w 1997 roku w Warszawie) Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Artes Liberales. Bada literackie oblicze samobójstwa, ze szczególnym uwzględnieniem samobójców ze sztuk Williama Szekspira. 

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. W 2018 roku wraz z Halszką Witkowską oraz Zuzanną Kiwerską, Pauliną Durakiewicz i Sebastianem Różyckim rozpoczęła działalność na rzecz detabuizacji problemu samobójstw. Wraz z wymienioną grupą odpowiada za stworzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej Życie warte jest rozmowy, mającej na celu propagowanie profilaktyki samobójstw w obrębie polskiego społeczeństwa oraz ogólnopolskiej konferencji naukowej Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze odbywającej się cyklicznie na wydziale Artes Liberales. 

Należy do grupy pracującej nad międzynarodowym grantem pt. E-Life Long Learning in Prevention of Suicide in Europe.

Jest jednym z członków założycieli naukowego koła suicydologicznego „SKoN” powstałego na wydziale Artes Liberales w 2019 roku. 


Sebastian Różycki

(ur. w 1991 roku w Leżajsku)
Student Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia japonistyczne I-ego stopnia na Wydziale Orientalistyki UW, obecnie kończy pisanie pracy magisterskiej na Wydziale „Artes Liberales” tejże uczelni. Wątki suicydologiczne najchętniej podejmuje badawczo w kulturze popularnej, zwłaszcza w zaniedbanych pod tym względem mediach, jak choćby animacja czy gry komputerowe.

Działa w Polskim Towarzystwie Suicydologicznym jako członek pionu kulturalnego prowadzonego przez Halszkę Witkowską, m.in. kształtując formę wczesnych numerów Biuletynu PTS. Wraz z pozostałymi członkiniami zespołu, Zuzanną Kiwerską, Pauliną Durakiewicz oraz Dominiką Filipowicz odpowiada za stworzenie (pod nazwą jego pomysłu) ogólnopolskiej prewencyjnej kampanii społecznej Życie warte jest rozmowy, jak również organizację serii ogólnopolskich konferencji naukowych Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze, odbywających się w murach macierzystego wydziału. Współzałożyciel Suicydologicznego Koła Naukowego „SKoN”, otwartego niedawno na WAL.

Członek grupy zatrudnionej przy międzynarodowym grancie Erasmus+ – ELLIPSE (E-Life Long Learning in Prevention of Suicide in Europe).


Konstancja Szymacha


Współpraca:

Masza Grabowska


Agata Wojciechowska


Waldemar Borowski

Autor loga kampanii.

Zapraszamy do kontaktu z nami przez adres pts.zyciewartejestrozmowy@gmail.com
lub przez formularz:

Potrzebujesz pomocy? 

116 123 – bezpłatny Kryzysowy Telefon Zaufania dla dorosłych, dostępny codziennie od 14.00 do 22.00