bookmark_borderŚwiatowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom 2020

10 września 2020 – Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

Z okazji obchodów Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom (World Suicide Prevention Day) 10 i 11 września 2020 roku w Auli w Starym BUW-ie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie odbędzie się kolejna odsłona wykładów otwartych pod hasłem: Życie warte jest rozmowy: samotność.

Wydarzenie w całości będzie transmitowane na żywo na stronie konferencji www.npz3.pl oraz na Facebooku, na profilu Życie warte jest rozmowy.

Organizatorzy: Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Polskie Towarzystwo Suicydologiczne we współpracy z Wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

Tegoroczne wykłady otwarte zostały objęte patronatem honorowym rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Samotność, poczucie wykluczenia, brak zrozumienia ze strony bliskich – to niektóre z czynników prowadzących do powstawania myśli samobójczych. Tegoroczne 2-dniowe wykłady poświęcone są zagadnieniu samotności oraz jej wpływowi na psychikę osób znajdujących się w kryzysie. Gdy ludzie go doświadczają, często izolują się od otoczenia, unikają kontaktów i szukania pomocy. Taka sytuacja odbiera im motywację do podejmowania działań pozwalających na pokonanie kryzysu i utrwala fałszywe przekonanie, że nic nie da się zrobić. Dlatego tak ważne są zarówno świadomość społeczna, uważność, wrażliwość, jak i niwelowanie poczucia osamotnienia poprzez wychodzenie naprzeciw tym, którzy potrzebują naszej pomocy.

W trakcie wydarzenia opowiemy o różnych sposobach wsparcia, które można zaoferować osobom w kryzysie psychicznym. W tym celu na wydarzenie zaprosiliśmy ekspertów, którzy w ciągu około 45-minutowych wykładów podejmą konkretne aspekty problemu i wyzwań pomocowych. Po każdym wystąpieniu słuchacze będą mieli możliwość zadać pytania oraz porozmawiać z prelegentem.

Równolegle do wykładów, przez cały czas trwania wydarzenia, każdy potrzebujący rozmowy uczestnik będzie mógł skorzystać z konsultacji u dyżurujących w Pokojach Wsparcia specjalistów.

Udział jest bezpłatny. Ze względu na sytuację epidemiczną maksymalna liczba uczestników wydarzenia to 60 osób. Organizatorzy zapewniają catering. Zapisy i rejestracja na wydarzenie: https://npz3.pl/index.php/konferencje/rejestracja/

W razie pytań prosimy o kontakt na adres mailowy: pts.zyciewartejestrozmowy@gmail.com

 

Harmonogram:

Czwartek, 10 września 2020 r.

10:00    prof. Brunon Hołyst i Burmistrz Dzielnicy Śródmieście Aleksander Ferens – otwarcie

10:30    prof. Adam Czabański – Samotny w tłumie. Wpływ społeczeństwa na zachowania samobójcze jednostki

11:30    prof. Agnieszka Gmitrowicz – Młodzież w kontekście zachowań samobójczych. Wykluczenie jako przyczyna samotności

12:30    przerwa lunchowa

13:00    Ryszard Jabłoński – Dlaczego zapobieganie samobójstwom jest zadaniem dla nas wszystkich?

14:00    dr Iwona Koszewska – Choroba izoluje? Zaburzenia psychiczne, a zachowania samobójcze

 

Piątek, 11 września 2020 r.

10:00    Lucyna Kicińska – Jak pomóc w kryzysie? Czym jest stan presuicydalny i jak sobie z nim poradzić? Co zrobić z nawracającymi myślami samobójczymi?

11:00    Jolanta Palma – Jak wspierać rodziców w kryzysie ich dziecka? Jak reagować na próbę samobójczą i samookaleczenia?

12:00    przerwa lunchowa

12:30    Małgorzata Łuba – Śmierć samobójcza – działania postwencyjne kierowane do najbliższego otoczenia

13:30    Michalina Kulczykowska – Jak wspierać innych dbając przy tym o siebie

14:30    dr Halszka Witkowska – zakończenie

Prowadzenie: Michał Chlebowski

 

bookmark_borderWykłady online Wieczór z suicydologiem

Serdecznie zapraszamy na cykl wykładów online Wieczór z suicydologiem.

Podczas spotkań postaramy odpowiedzieć sobie między innymi na pytania związane z samobójstwem, terroryzmem, samobójstwem altruistycznym, problematyką samobójstw i zachowań samobójczych wśród młodych ludzi.

Wydarzenie będzie trwało 2 godziny – 1,5 godziny wykład i 30 minut pytania.

Udostępnione zostaną materiały edukacyjne.

Po wykładzie uczestnicy dostaną zaświadczenie.

Cena wykładu online to 89 zł.

Aby otrzymać link do rejestracji w wykładzie online należy przesłać potwierdzenie przelewu oraz swoje imię i nazwisko na: szkolenia@suicydologia.org (w temacie proszę podać: tytuł wykładu – zgłoszenie).

Dane do przelewu: Konto bankowe ZG PTS BZ WBK SA Nr. 50 1090 1043 0000 0001 3211 0750, tytuł przelewy: Wykład online: tytuł wykładu.

Więcej informacji na www.suicydologia.org oraz na facebooku kampanii.

bookmark_borderOrkan. Depresja.

Serdecznie zapraszamy na dyskusję na temat samobójstw wśród młodzieży. Wstęp wolny.Już 18 marca o godzinie 17:00 w Galeria Związku Polskich Artystów Plastyków przy ulicy Mazowieckiej 11a w Warszawie.
Zapraszamy na dwa wykłady:
Pani Lucyna Kicińska poprowadzi wykład pt. “Z czym można pomylić nastoletnią depresję? Specyfika depresji i zachowań samobójczych wśród dzieci i nastolatków.”
Pani Jolanta Palma poprowadzi wykład pt. “Jak wspierać nastolatki w kryzysie samobójczym?”
Następnie zapraszamy na debatę pt. “Zachowania samobójcze wśród młodzieży. Dyskusja wokół książki Ewy Nowak Orkan. Depresja.”
Panel dyskusyjny poprowadzi dr Halszka Witkowska

bookmark_borderSzkolenie: Nauczyciel oraz pedagog wobec depresji i zachowań samobójczych młodzieży

Szkolenie certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne

Każdego roku w Polsce około 450 młodych osób do 25 roku życia umiera
w wyniku samobójstwa. Szczególnie zagrożone są nastolatki. Na każde
samobójstwo przypada aż 100 prób podjętych przez młodych ludzi. Aby
właściwie reagować i wspierać młodą osobę doświadczającą zachowań
samobójczych należy podjąć odpowiednie działania interwencyjne,  terapeutyczne, psychiatryczne.

Cel szkolenia:
Poszerzenie wiedzy na temat skali zjawiska, uwarunkowania zachowań samobójczych młodzieży, rozpoznawania symptomów depresji i ryzyka samobójczego, znajomości czynników ryzyka i czynników ochronnych oraz poziomów ryzyka samobójczego. Podkreślenie roli pracowników szkoły, zakładu poprawczego, domu dziecka w zapobieganiu depresji
i samobójstwom. Poznanie sposobu rozmowy, sposobów reagowania
i postępowania po zaobserwowaniu depresji, tendencji samobójczych oraz po podjętej próbie samobójczej ucznia/podopiecznego. Zwrócenie uwagi na rolę internetu w zapobieganiu samobójstwom oraz miejsca, gdzie można uzyskać pomoc i wsparcie.

Adresaci szkolenia:
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy poradni pedagogiczno-psychologicznych, edukatorzy.

Ramowy program szkolenia:

 • Skala zjawiska, definicje, fakty i mity na temat nastoletniej depresji, kryzysu presuicydalnego i zachowań samobójczych dzieci i nastolatków
 • Składowe samobójstwa, bodźce spustowe u nastolatków, ocena ryzyka samobójstwa u dziecka/nastolatka
 • Działania szkoły na rzecz ucznia z nieujawnioną i ujawnioną depresją, praca z klasą w której jest uczeń z obniżonym nastrojem
 • Psychoedukacja w rozmowie z osobą z obniżonym nastrojem, mającą myśli samobójcze
 • Rodzic wobec depresji i zachowań samobójczych dziecka

Szkolenie odbywa się między godziną 9:30 a 17:30:

 • 9:30 – 11:00 wykład 
 • 11:00 – 11:15 przerwa 1
 • 11:15 – 12:45 wykład 2
 • 12:45 – 13:45 przerwa obiadowa
 • 13:45 – 15:15 warsztaty 1
 • 15:15 – 15:30 przerwa 2
 • 15:30 – 17:00 warsztaty 2
 • 17:00 – 17:30 podsumowanie

Osoba prowadząca: mgr Lucyna Kicińska
Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, specjalność wychowanie resocjalizujące, posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła pierwszy poziom Studium Terapii Narracyjnej zorganizowany przez Centre for Narrative Practice z Manchesteru. Umiejętności trenerskie zdobyła podczas rocznego kursu „Prowadzenie warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy”. Ukończyła liczne treningi i warsztaty tematyczne. Od 15 lat związana z organizacjami specjalizującymi się w pomocy telefonicznej i online osobom w trudnych sytuacjach życiowych. Ostatnie 11 lat odpowiadała za działanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111. Współpracuje z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami badawczymi oraz wydawnictwami. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Zespołu Roboczego ds. Prewencji Samobójstw i Depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia. Roboczego ds. Prewencji Samobójstw i Depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

Szkolenia odbywają się w małych grupach, maksymalnie 25 osobowych. W przypadku niewystarczającej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń

Koszt szkolenia 600 zł brutto od osoby.

Zapisy: szkolenia@suicydologia.org
(prosimy podać: imię, nazwisko, nazwę szkolenia, datę, potwierdzenie przelewu)
Potwierdzeniem obecności jest przesłane potwierdzenie przelewu.

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz datę szkolenia.
Dane do przelewu: Konto bankowe ZG PTS
BZ WBK SA Nr. 50 1090 1043 0000 0001 3211 0750

Dane do faktury:
Polskie Towarzystwo Suicydologiczne
ul. Jana Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
NIP: 521-32-28-830

Uwaga!
Aby szkolenie się odbyło konieczne jest 20 zapisanych osób.
W przypadku niewystarczającej liczny zgłoszeń dokonujemy przelewu zwrotnego.

Kontakt:

 • Halszka Witkowska — koordynator merytoryczny, 605 330 542
 • Jolanta Palma — koordynator merytoryczny, 607 355 181
 • Konstancja Szymacha — koordynator techniczny, 734 455 971

bookmark_borderKonkurs: Scenariusz na SPOT

Organizatorzy kampanii pod hasłem „Życie warte jest rozmowy” ogłaszają Konkurs na scenariusz spotu promującego profilaktykę samobójstw
w Polsce.

Celem Konkursu jest wyłonienie scenariusza, którego fabuła będzie trwać maksymalnie 60 sekund, a scenariusz nie przekroczy 2 stron formatu A4.

Główny temat scenariusza ma koncentrować się na motywie wspólnym dla osób będących w kryzysie psychicznym, bez względu na wiek, płeć, miejsce urodzenia czy wykonywany zawód, czyli na samotności i bezradności
w obliczu zastanej sytuacji. Puenta spotu ma dawać jednak nadzieję
i pokazywać możliwe pozytywne sposoby na wyjście z kryzysu.

Do Konkursu zostaną dopuszczone prace spełniające wymogi Regulaminu.

Do Konkursu nie można zgłaszać prac już publikowanych w internecie. Scenariusze wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać w wersji elektronicznej do 31 marca 2020 r. włącznie na adres mailowy konkurs@suicydologia.org. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 kwietnia 2020 roku.

Jury przyzna zwycięzcy nagrodę w wysokości 1000 PLN (tysiąc złotych) brutto.

UWAGA!

Zgłoszenia, jak i dane osobowe, zostaną trwale usunięte z baz organizatorów po czasie rozstrzygnięcia konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo skontaktowania się jedynie z osobą, której scenariusz spotu zostanie najwyżej oceniony, jak również prawo do nieprzyznania nagrody w sytuacji nierozstrzygnięcia Konkursu. Laureat, po ustaleniach z Organizatorami, może wziąć udział w pracach przy realizacji spotu, który będzie prezentowany w ramach ogólnopolskiej kampanii.

W skład Jury wchodzą członkowie Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz doświadczeni twórcy filmowi (scenarzyści oraz operatorzy pracujący przy realizacji reklam i wideoklipów).

Kontakt w sprawie konkursu: Konstancja Szymacha, telefon: 734 455 971

Poniżej spoty dotychczas zrealizowane w ramach kampanii w roku 2018
i 2019:
1. https://www.youtube.com/watch?v=gbflP461eRY
2. https://www.youtube.com/watch?v=3O04e9QGrn0

Regulamin_konkursu

Formularz_zgloszeniowy

bookmark_borderWykład otwarty: Samobójstwo – fakty i mity

Koło Naukowe Psychologii Polityki zaprasza na wykład otwarty Samobójstwo – fakty i mity. Interdyscyplinarna analiza zjawiska”, który poprowadzi pani Halszka Witkowska, główny inicjator kampanii i członek z Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego

W trakcie wydarzenia poruszona zostanie następująca problematyka:
👉 dlaczego samobójstwo to temat tabu?
👉 przesądy i mity związane z samobójcą i jego pochówkiem
👉 współczesne stereotypy dotyczące samobójstwa
👉 czy rozmowa może uratować ludzkie życie?
👉 czym jest symptom presuicydalny?
👉 czym jest postwencja i dlaczego jest ważna?
👉 w poszukiwaniu języka do rozmowy o ludzkiej autodestrukcji
👉 dyskusja

Wykład odbędzie się 24 lutego (poniedziałek) o godz. 13:15 w s. 120 Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.

Organizatorami wydarzenia są: Koło Naukowe Psychologii Polityki, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego oraz Polskie Towarzystwo Suicydologiczne

bookmark_borderNagrania z wykładów 12 grudnia

Zapraszamy do obejrzenia transmisji wykładów otwartych, które odbyły się 12 grudnia na stronie kampanii na Facebooku. Poniżej zamieszczamy linki do wystąpień.

Adam Czabański Specyfika zachowań samobójczych u osób starszych 

Natalia Strokowska Weterynaria jako branża podwyższonego ryzyka samobójstw (od 1:04:00)

Leszek Mellibruda Ucieczka czy wyzwolenie? – samobójstwo w korporacyjnym tłumie 

Zuzanna Kiwerska Zachowania autodestrukcyjne a niepełnosprawność (od 1:52:20)

bookmark_border12 grudnia, dzień wykładów otwartych

Według statystyk WHO w wyniku samobójstwa co 40 sekund na świecie ginie jedna osoba. Daje to około 800 tys. ofiar rocznie. Każda cyfra oznacza zakończone życie, za którym kryje się osobna, unikalna historia. Samobójstwom można zapobiegać, jeśli wystarczająco szybko dostrzeże się niepokojące symptomy, świadczące o pogłębiającym się u kogoś kryzysie psychicznym, oraz podejmie odpowiednie działania pomocowe.

12 grudnia w godzinach 10.00-15.00, w ramach kampanii społecznej „Życie warte jest rozmowy” w Instytucie Psychiatrii i Neurologii przy ul. Sobieskiego 9 w Warszawie odbędą się Wykłady Otwarte pod hasłem „Gdy życie traci sens… Zachowania samobójcze w grupach podwyższonego ryzyka”, poświęcone zagadnieniu samobójstwa wśród grup charakteryzujących się wysokim wskaźnikiem zachowań samobójczych. 

Wydarzenie organizuje w ramach Narodowego Programu Zdrowia Instytut Psychiatrii
i Neurologii oraz Polskie Towarzystwo Suicydologiczne we współpracy z Wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

Aby przeciwdziałać zachowaniom autodestrukcyjnym w grupach podwyższonego ryzyka należy poznać źródło czynników sprzyjających pogłębianiu się kryzysu psychicznego. W tym celu na wydarzenie zaprosiliśmy ekspertów, którzy w ciągu około 30-minutowych wykładów podejmą konkretne aspekty problemu i wyzwań prewencyjnych dla poszczególnych grup.
Po każdej wypowiedzi słuchacze będą mieli okazję zadać pytania oraz porozmawiać
z prelegentem.

Równolegle do wykładów, przez cały czas trwania wydarzenia, każdy potrzebujący rozmowy uczestnik będzie mógł skorzystać z konsultacji u dyżurujących w Pokojach Wsparcia specjalistów. Udział jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają catering i lunch.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres mailowy: pts.zyciewartejestrozmowy@gmail.com