bookmark_borderŻycie warte jest rozmowy – i ty możesz pomóc

Kampania społeczna „Życie Warte jest Rozmowy” działa już od trzech lat. Przez ten czas zorganizowaliśmy wiele edycji wykładów otwartych oraz stworzyliśmy trzy spoty telewizyjne przybliżające odbiorcom zjawisko samobójstw w Polsce. Przez ostatni rok przeprowadziliśmy specjalistyczne webinary, w których profesjonaliści wypowiadali się na temat różnych aspektów prewencji samobójstw ─ począwszy od tego, w jaki sposób rozpoznać kryzys sucidalny, poprzez sposoby pomagania osobom w kryzysie aż po demaskowanie mitów związanych z samobójstwem. Zorganizowaliśmy również trzy edycje wykładów z okazji Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom, przypadającego na 10 września.
5 grudnia w godzinach 10.00-15.00, w ramach kampanii społecznej „Życie warte jest rozmowy”, odbędą się kolejne Wykłady Otwarte (online) pod hasłem „Życie warte jest rozmowy. I ty możesz pomóc”. Są one okazją, aby podsumować dotychczasową działalność, podziękować za uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach, a także poszerzyć swoją wiedzę o kolejne informacje z zakresu profilaktyki zachowań samobójczych.
Organizatorami wykładów są Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Polskie Towarzystwo Suicydologiczne we współpracy z Wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.
Jesteśmy wdzięczni za każde dotychczasowe wsparcie naszej kampanii społecznej. Bez Państwa zainteresowania i udziału nie zdołalibyśmy nawet w niewielkim stopniu wypłynąć na to, w jaki sposób mówi się o problemie samobójstw w Polsce. To Państwo jako nauczyciele, psychologowie, policjanci czy duchowni wykorzystują przekazywaną podczas wykładów wiedzę na co dzień w swojej pracy. To Państwo pomagają swoim bliskim, przyjaciołom
i znajomym w kryzysie psychicznym, oferując im rozmowę oraz wsparcie. Dziękujemy za obecność, wspólnie spędzony czas i każde dobre słowo. Do zobaczenia już wkrótce!

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zapisy na wykłady dostępne są na stronie: www.npz3.pl. Wydarzenie transmitowane będzie dzięki platformie Clickmeeting.

Harmonogram:
10:00 Jolanta Palma – Dlaczego rozmowa może uratować ludzkie życie? Podstawy interwencji kryzysowej
11:15 Lucyna Kicińska – Uzależnienia a zachowania samobójcze
12:30 prof. Adam Czabański – Rola służb mundurowych w prewencji samobójstw
13:45 dr Halszka Witkowska – I ty możesz pomóc – podsumowanie kampanii

Prowadzący wydarzenie: Michał Chlebowski

bookmark_borderII KONGRES SUICYDOLOGICZNY – ŁÓDŹ 19-20.11.2020

Zapraszamy na II Kongres Suicydologiczny, w dniach 19-20.11.2020. Wydarzenie w całości będzie transmitowane na żywo na stronie konferencji http://konferencjasuicydologiczna.umed.pl/, na którą już teraz zapraszamy oraz za pośrednictwem serwisu YouTube.

Tematem przewodnim Kongresu jest: Profilaktyka samobójstw – od nauki do praktyki.

Główny cel tegorocznego Kongresu to wsparcie merytoryczne działań na rzecz zapobiegania zachowaniom samobójczym, w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Organizatorzy: Ministerstwo Zdrowia: Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny oraz Zespół Roboczy ds. Prewencji Samobójstw i Depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Psychiatrii i Neurologii – Warszawa, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne (PTS), Sekcja Naukowa Suicydologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNS PTP).

W programie Kongresu zaplanowano 6 sesji plenarnych, poświęconych kluczowym zagadnieniom w profilaktyce samobójstw. Prezentacje, z udziałem zagranicznych ekspertów, będą dotyczyły: programów profilaktyki samobójstw na świecie, monitorowania i epidemiologii zachowań samobójczych, zdalnej pomocy osobom w kryzysie psychicznym (z uwzględnieniem barier i korzyści), kluczowych kompetencji wybranych grup społecznych i zawodowych oraz roli poszczególnych Resortów w profilaktyce samobójstw. Kongres zakończy Debata, której celem jest wypracowanie wytycznych do podejmowania działań na rzecz zapobiegania zachowaniom samobójczym.

Głównymi adresatami II Kongresu Suicydologicznego są: pracownicy ochrony zdrowia, linii pomocowych, centrum powiadamiania ratunkowego, policji, przedstawiciele zdrowia publicznego, pracownicy i studenci uczelni/ szkół wyższych, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Poradni Zdrowia Psychicznego, Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego, Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, pracownicy Ośrodków Interwencji Kryzysowych, przedstawiciele mediów oraz wszystkie osoby zaangażowane w ochronę ludzkiego życia.

Wydarzeniem towarzyszącym II Kongresowi Suicydologicznemu będzie cykl webinarów online zatytułowany „Zapobieganie samobójstwom zadaniem dla nas wszystkich”. 1.5 godzinne warsztaty lub wykłady przeprowadzą zaproszeni specjaliści
z różnych dziedzin.

Zapraszamy na stronę II Kongresu Suicydologicznego:
http://konferencjasuicydologiczna.umed.pl/, gdzie można dokonać rejestracji
(w Zakładce „Formularz Zgłoszeniowy”) oraz zapoznać się z Programem i innymi aktualizowanymi informacjami.

Pytania można zamieszczać w Formularzu Zgłoszeniowym – zostaną przekierowane do wskazanych adresatów / organizatorów.

Udział w Kongresie i towarzyszących webinariach jest bezpłatny.

bookmark_borderŚwiatowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom 2020

10 września 2020 – Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

Z okazji obchodów Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom (World Suicide Prevention Day) 10 i 11 września 2020 roku w Auli w Starym BUW-ie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie odbędzie się kolejna odsłona wykładów otwartych pod hasłem: Życie warte jest rozmowy: samotność.

Wydarzenie w całości będzie transmitowane na żywo na stronie konferencji www.npz3.pl oraz na Facebooku, na profilu Życie warte jest rozmowy.

Organizatorzy: Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Polskie Towarzystwo Suicydologiczne we współpracy z Wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

Tegoroczne wykłady otwarte zostały objęte patronatem honorowym rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Samotność, poczucie wykluczenia, brak zrozumienia ze strony bliskich – to niektóre z czynników prowadzących do powstawania myśli samobójczych. Tegoroczne 2-dniowe wykłady poświęcone są zagadnieniu samotności oraz jej wpływowi na psychikę osób znajdujących się w kryzysie. Gdy ludzie go doświadczają, często izolują się od otoczenia, unikają kontaktów i szukania pomocy. Taka sytuacja odbiera im motywację do podejmowania działań pozwalających na pokonanie kryzysu i utrwala fałszywe przekonanie, że nic nie da się zrobić. Dlatego tak ważne są zarówno świadomość społeczna, uważność, wrażliwość, jak i niwelowanie poczucia osamotnienia poprzez wychodzenie naprzeciw tym, którzy potrzebują naszej pomocy.

W trakcie wydarzenia opowiemy o różnych sposobach wsparcia, które można zaoferować osobom w kryzysie psychicznym. W tym celu na wydarzenie zaprosiliśmy ekspertów, którzy w ciągu około 45-minutowych wykładów podejmą konkretne aspekty problemu i wyzwań pomocowych. Po każdym wystąpieniu słuchacze będą mieli możliwość zadać pytania oraz porozmawiać z prelegentem.

Równolegle do wykładów, przez cały czas trwania wydarzenia, każdy potrzebujący rozmowy uczestnik będzie mógł skorzystać z konsultacji u dyżurujących w Pokojach Wsparcia specjalistów.

Udział jest bezpłatny. Ze względu na sytuację epidemiczną maksymalna liczba uczestników wydarzenia to 60 osób. Organizatorzy zapewniają catering. Zapisy i rejestracja na wydarzenie: https://npz3.pl/index.php/konferencje/rejestracja/

W razie pytań prosimy o kontakt na adres mailowy: pts.zyciewartejestrozmowy@gmail.com

 

Harmonogram:

Czwartek, 10 września 2020 r.

10:00    prof. Brunon Hołyst i Burmistrz Dzielnicy Śródmieście Aleksander Ferens – otwarcie

10:30    prof. Adam Czabański – Samotny w tłumie. Wpływ społeczeństwa na zachowania samobójcze jednostki

11:30    prof. Agnieszka Gmitrowicz – Młodzież w kontekście zachowań samobójczych. Wykluczenie jako przyczyna samotności

12:30    przerwa lunchowa

13:00    Ryszard Jabłoński – Dlaczego zapobieganie samobójstwom jest zadaniem dla nas wszystkich?

14:00    dr Iwona Koszewska – Choroba izoluje? Zaburzenia psychiczne, a zachowania samobójcze

 

Piątek, 11 września 2020 r.

10:00    Lucyna Kicińska – Jak pomóc w kryzysie? Czym jest stan presuicydalny i jak sobie z nim poradzić? Co zrobić z nawracającymi myślami samobójczymi?

11:00    Jolanta Palma – Jak wspierać rodziców w kryzysie ich dziecka? Jak reagować na próbę samobójczą i samookaleczenia?

12:00    przerwa lunchowa

12:30    Małgorzata Łuba – Śmierć samobójcza – działania postwencyjne kierowane do najbliższego otoczenia

13:30    Michalina Kulczykowska – Jak wspierać innych dbając przy tym o siebie

14:30    dr Halszka Witkowska – zakończenie

Prowadzenie: Michał Chlebowski

 

bookmark_borderWykłady online Wieczór z suicydologiem

Serdecznie zapraszamy na cykl wykładów online Wieczór z suicydologiem.

Podczas spotkań postaramy odpowiedzieć sobie między innymi na pytania związane z samobójstwem, terroryzmem, samobójstwem altruistycznym, problematyką samobójstw i zachowań samobójczych wśród młodych ludzi.

Wydarzenie będzie trwało 2 godziny – 1,5 godziny wykład i 30 minut pytania.

Udostępnione zostaną materiały edukacyjne.

Po wykładzie uczestnicy dostaną zaświadczenie.

Cena wykładu online to 89 zł.

Aby otrzymać link do rejestracji w wykładzie online należy przesłać potwierdzenie przelewu oraz swoje imię i nazwisko na: szkolenia@suicydologia.org (w temacie proszę podać: tytuł wykładu – zgłoszenie).

Dane do przelewu: Konto bankowe ZG PTS BZ WBK SA Nr. 50 1090 1043 0000 0001 3211 0750, tytuł przelewy: Wykład online: tytuł wykładu.

Więcej informacji na www.suicydologia.org oraz na facebooku kampanii.

bookmark_borderOrkan. Depresja.

Serdecznie zapraszamy na dyskusję na temat samobójstw wśród młodzieży. Wstęp wolny.Już 18 marca o godzinie 17:00 w Galeria Związku Polskich Artystów Plastyków przy ulicy Mazowieckiej 11a w Warszawie.
Zapraszamy na dwa wykłady:
Pani Lucyna Kicińska poprowadzi wykład pt. „Z czym można pomylić nastoletnią depresję? Specyfika depresji i zachowań samobójczych wśród dzieci i nastolatków.”
Pani Jolanta Palma poprowadzi wykład pt. „Jak wspierać nastolatki w kryzysie samobójczym?”
Następnie zapraszamy na debatę pt. „Zachowania samobójcze wśród młodzieży. Dyskusja wokół książki Ewy Nowak Orkan. Depresja.”
Panel dyskusyjny poprowadzi dr Halszka Witkowska

bookmark_borderSzkolenie: Nauczyciel oraz pedagog wobec depresji i zachowań samobójczych młodzieży

Szkolenie certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne

Każdego roku w Polsce około 450 młodych osób do 25 roku życia umiera
w wyniku samobójstwa. Szczególnie zagrożone są nastolatki. Na każde
samobójstwo przypada aż 100 prób podjętych przez młodych ludzi. Aby
właściwie reagować i wspierać młodą osobę doświadczającą zachowań
samobójczych należy podjąć odpowiednie działania interwencyjne,  terapeutyczne, psychiatryczne.

Cel szkolenia:
Poszerzenie wiedzy na temat skali zjawiska, uwarunkowania zachowań samobójczych młodzieży, rozpoznawania symptomów depresji i ryzyka samobójczego, znajomości czynników ryzyka i czynników ochronnych oraz poziomów ryzyka samobójczego. Podkreślenie roli pracowników szkoły, zakładu poprawczego, domu dziecka w zapobieganiu depresji
i samobójstwom. Poznanie sposobu rozmowy, sposobów reagowania
i postępowania po zaobserwowaniu depresji, tendencji samobójczych oraz po podjętej próbie samobójczej ucznia/podopiecznego. Zwrócenie uwagi na rolę internetu w zapobieganiu samobójstwom oraz miejsca, gdzie można uzyskać pomoc i wsparcie.

Adresaci szkolenia:
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy poradni pedagogiczno-psychologicznych, edukatorzy.

Ramowy program szkolenia:

 • Skala zjawiska, definicje, fakty i mity na temat nastoletniej depresji, kryzysu presuicydalnego i zachowań samobójczych dzieci i nastolatków
 • Składowe samobójstwa, bodźce spustowe u nastolatków, ocena ryzyka samobójstwa u dziecka/nastolatka
 • Działania szkoły na rzecz ucznia z nieujawnioną i ujawnioną depresją, praca z klasą w której jest uczeń z obniżonym nastrojem
 • Psychoedukacja w rozmowie z osobą z obniżonym nastrojem, mającą myśli samobójcze
 • Rodzic wobec depresji i zachowań samobójczych dziecka

Szkolenie odbywa się między godziną 9:30 a 17:30:

 • 9:30 – 11:00 wykład 
 • 11:00 – 11:15 przerwa 1
 • 11:15 – 12:45 wykład 2
 • 12:45 – 13:45 przerwa obiadowa
 • 13:45 – 15:15 warsztaty 1
 • 15:15 – 15:30 przerwa 2
 • 15:30 – 17:00 warsztaty 2
 • 17:00 – 17:30 podsumowanie

Osoba prowadząca: mgr Lucyna Kicińska
Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, specjalność wychowanie resocjalizujące, posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła pierwszy poziom Studium Terapii Narracyjnej zorganizowany przez Centre for Narrative Practice z Manchesteru. Umiejętności trenerskie zdobyła podczas rocznego kursu „Prowadzenie warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy”. Ukończyła liczne treningi i warsztaty tematyczne. Od 15 lat związana z organizacjami specjalizującymi się w pomocy telefonicznej i online osobom w trudnych sytuacjach życiowych. Ostatnie 11 lat odpowiadała za działanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111. Współpracuje z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami badawczymi oraz wydawnictwami. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Zespołu Roboczego ds. Prewencji Samobójstw i Depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia. Roboczego ds. Prewencji Samobójstw i Depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

Szkolenia odbywają się w małych grupach, maksymalnie 25 osobowych. W przypadku niewystarczającej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń

Koszt szkolenia 600 zł brutto od osoby.

Zapisy: szkolenia@suicydologia.org
(prosimy podać: imię, nazwisko, nazwę szkolenia, datę, potwierdzenie przelewu)
Potwierdzeniem obecności jest przesłane potwierdzenie przelewu.

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz datę szkolenia.
Dane do przelewu: Konto bankowe ZG PTS
BZ WBK SA Nr. 50 1090 1043 0000 0001 3211 0750

Dane do faktury:
Polskie Towarzystwo Suicydologiczne
ul. Jana Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
NIP: 521-32-28-830

Uwaga!
Aby szkolenie się odbyło konieczne jest 20 zapisanych osób.
W przypadku niewystarczającej liczny zgłoszeń dokonujemy przelewu zwrotnego.

Kontakt:

 • Halszka Witkowska — koordynator merytoryczny, 605 330 542
 • Jolanta Palma — koordynator merytoryczny, 607 355 181
 • Konstancja Szymacha — koordynator techniczny, 734 455 971

bookmark_borderKonkurs: Scenariusz na SPOT

Organizatorzy kampanii pod hasłem „Życie warte jest rozmowy” ogłaszają Konkurs na scenariusz spotu promującego profilaktykę samobójstw
w Polsce.

Celem Konkursu jest wyłonienie scenariusza, którego fabuła będzie trwać maksymalnie 60 sekund, a scenariusz nie przekroczy 2 stron formatu A4.

Główny temat scenariusza ma koncentrować się na motywie wspólnym dla osób będących w kryzysie psychicznym, bez względu na wiek, płeć, miejsce urodzenia czy wykonywany zawód, czyli na samotności i bezradności
w obliczu zastanej sytuacji. Puenta spotu ma dawać jednak nadzieję
i pokazywać możliwe pozytywne sposoby na wyjście z kryzysu.

Do Konkursu zostaną dopuszczone prace spełniające wymogi Regulaminu.

Do Konkursu nie można zgłaszać prac już publikowanych w internecie. Scenariusze wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać w wersji elektronicznej do 31 marca 2020 r. włącznie na adres mailowy konkurs@suicydologia.org. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 kwietnia 2020 roku.

Jury przyzna zwycięzcy nagrodę w wysokości 1000 PLN (tysiąc złotych) brutto.

UWAGA!

Zgłoszenia, jak i dane osobowe, zostaną trwale usunięte z baz organizatorów po czasie rozstrzygnięcia konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo skontaktowania się jedynie z osobą, której scenariusz spotu zostanie najwyżej oceniony, jak również prawo do nieprzyznania nagrody w sytuacji nierozstrzygnięcia Konkursu. Laureat, po ustaleniach z Organizatorami, może wziąć udział w pracach przy realizacji spotu, który będzie prezentowany w ramach ogólnopolskiej kampanii.

W skład Jury wchodzą członkowie Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz doświadczeni twórcy filmowi (scenarzyści oraz operatorzy pracujący przy realizacji reklam i wideoklipów).

Kontakt w sprawie konkursu: Konstancja Szymacha, telefon: 734 455 971

Poniżej spoty dotychczas zrealizowane w ramach kampanii w roku 2018
i 2019:
1. https://www.youtube.com/watch?v=gbflP461eRY
2. https://www.youtube.com/watch?v=3O04e9QGrn0

Regulamin_konkursu

Formularz_zgloszeniowy

bookmark_borderWykład otwarty: Samobójstwo – fakty i mity

Koło Naukowe Psychologii Polityki zaprasza na wykład otwarty Samobójstwo – fakty i mity. Interdyscyplinarna analiza zjawiska”, który poprowadzi pani Halszka Witkowska, główny inicjator kampanii i członek z Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego

W trakcie wydarzenia poruszona zostanie następująca problematyka:
👉 dlaczego samobójstwo to temat tabu?
👉 przesądy i mity związane z samobójcą i jego pochówkiem
👉 współczesne stereotypy dotyczące samobójstwa
👉 czy rozmowa może uratować ludzkie życie?
👉 czym jest symptom presuicydalny?
👉 czym jest postwencja i dlaczego jest ważna?
👉 w poszukiwaniu języka do rozmowy o ludzkiej autodestrukcji
👉 dyskusja

Wykład odbędzie się 24 lutego (poniedziałek) o godz. 13:15 w s. 120 Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.

Organizatorami wydarzenia są: Koło Naukowe Psychologii Polityki, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego oraz Polskie Towarzystwo Suicydologiczne