Szkolenie: Nauczyciel oraz pedagog wobec depresji i zachowań samobójczych młodzieży

Szkolenie certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne

Każdego roku w Polsce około 450 młodych osób do 25 roku życia umiera
w wyniku samobójstwa. Szczególnie zagrożone są nastolatki. Na każde
samobójstwo przypada aż 100 prób podjętych przez młodych ludzi. Aby
właściwie reagować i wspierać młodą osobę doświadczającą zachowań
samobójczych należy podjąć odpowiednie działania interwencyjne,  terapeutyczne, psychiatryczne.

Cel szkolenia:
Poszerzenie wiedzy na temat skali zjawiska, uwarunkowania zachowań samobójczych młodzieży, rozpoznawania symptomów depresji i ryzyka samobójczego, znajomości czynników ryzyka i czynników ochronnych oraz poziomów ryzyka samobójczego. Podkreślenie roli pracowników szkoły, zakładu poprawczego, domu dziecka w zapobieganiu depresji
i samobójstwom. Poznanie sposobu rozmowy, sposobów reagowania
i postępowania po zaobserwowaniu depresji, tendencji samobójczych oraz po podjętej próbie samobójczej ucznia/podopiecznego. Zwrócenie uwagi na rolę internetu w zapobieganiu samobójstwom oraz miejsca, gdzie można uzyskać pomoc i wsparcie.

Adresaci szkolenia:
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy poradni pedagogiczno-psychologicznych, edukatorzy.

Ramowy program szkolenia:

 • Skala zjawiska, definicje, fakty i mity na temat nastoletniej depresji, kryzysu presuicydalnego i zachowań samobójczych dzieci i nastolatków
 • Składowe samobójstwa, bodźce spustowe u nastolatków, ocena ryzyka samobójstwa u dziecka/nastolatka
 • Działania szkoły na rzecz ucznia z nieujawnioną i ujawnioną depresją, praca z klasą w której jest uczeń z obniżonym nastrojem
 • Psychoedukacja w rozmowie z osobą z obniżonym nastrojem, mającą myśli samobójcze
 • Rodzic wobec depresji i zachowań samobójczych dziecka

Szkolenie odbywa się między godziną 9:30 a 17:30:

 • 9:30 – 11:00 wykład 
 • 11:00 – 11:15 przerwa 1
 • 11:15 – 12:45 wykład 2
 • 12:45 – 13:45 przerwa obiadowa
 • 13:45 – 15:15 warsztaty 1
 • 15:15 – 15:30 przerwa 2
 • 15:30 – 17:00 warsztaty 2
 • 17:00 – 17:30 podsumowanie

Osoba prowadząca: mgr Lucyna Kicińska
Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, specjalność wychowanie resocjalizujące, posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła pierwszy poziom Studium Terapii Narracyjnej zorganizowany przez Centre for Narrative Practice z Manchesteru. Umiejętności trenerskie zdobyła podczas rocznego kursu „Prowadzenie warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy”. Ukończyła liczne treningi i warsztaty tematyczne. Od 15 lat związana z organizacjami specjalizującymi się w pomocy telefonicznej i online osobom w trudnych sytuacjach życiowych. Ostatnie 11 lat odpowiadała za działanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111. Współpracuje z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami badawczymi oraz wydawnictwami. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Zespołu Roboczego ds. Prewencji Samobójstw i Depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia. Roboczego ds. Prewencji Samobójstw i Depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

Szkolenia odbywają się w małych grupach, maksymalnie 25 osobowych. W przypadku niewystarczającej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń

Koszt szkolenia 600 zł brutto od osoby.

Zapisy: szkolenia@suicydologia.org
(prosimy podać: imię, nazwisko, nazwę szkolenia, datę, potwierdzenie przelewu)
Potwierdzeniem obecności jest przesłane potwierdzenie przelewu.

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz datę szkolenia.
Dane do przelewu: Konto bankowe ZG PTS
BZ WBK SA Nr. 50 1090 1043 0000 0001 3211 0750

Dane do faktury:
Polskie Towarzystwo Suicydologiczne
ul. Jana Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
NIP: 521-32-28-830

Uwaga!
Aby szkolenie się odbyło konieczne jest 20 zapisanych osób.
W przypadku niewystarczającej liczny zgłoszeń dokonujemy przelewu zwrotnego.

Kontakt:

 • Halszka Witkowska — koordynator merytoryczny, 605 330 542
 • Jolanta Palma — koordynator merytoryczny, 607 355 181
 • Konstancja Szymacha — koordynator techniczny, 734 455 971

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *